Privacyverklaring

Privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht: Algemene Verordening Gegevensbescherming. RT Juf Cindy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

RT Juf Cindy
Je leest op dit moment de privacy verklaring van RT Juf Cindy.
RT Juf Cindy is een praktijk voor Remedial Teaching. Dat betekent dat er lessen aan kinderen met leermoeilijkheden worden gegeven.

Contactgegevens:
RT Juf Cindy
t.n.v. Cindy van Rijn
Machtildahof 3
2719AT Zoetermeer
0624589573
www.rtjufcindy.nl
info@rtjufcindy.nl

Leerlingen
Persoonsgegevens die ik verwerk n.a.v. het inschrijfformulier voor leerlingen worden vertrouwelijk behandeld:
• Naam
• Adres
• E-mailadres
• (Mobiel) telefoonnummer
• Geboortedatum
• Groep van de leerling
• School
• Gegevens van school m.b.t. de ontwikkeling van het kind
• Indien nodig: medische gegevens

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de begeleiding. De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, zoals verslagen van psychologische onderzoeken en medische gegevens, verwerk ik alleen met uitdrukkelijke toestemming van ouder(s) of verzorger(s).

Doelen van de verwerking:
-Het afhandelen van de betaling
-Te kunnen bellen of e-mailen met ouders, leerkracht, Intern Begeleider of (School) psycholoog, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
-Het opstellen van een onderzoeks- en behandelverslag, indien nodig
-Het opstellen van advies voor begeleiding, indien nodig

Bewaartermijnen leerling gegevens
Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject
-Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die voor de belastingdienst van belang zijn, 7 jaar bewaard
-Daarnaast heb ik een bewaartermijn via de beroepscode Remedial Teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
-Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RT Juf Cindy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rtjufcindy.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
RT Juf Cindy gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

AVG spelregels voor RT Juf Cindy:
– Sluit kantoorruimte af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek
– Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden
– Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed afgesloten
– Werkplek is zodanig dat het scherm niet naar (open) raamzijde is gericht
– Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte
– Zorgt voor installatie van recente beveiligingssoftware
– Let goed op phishing-mails
– Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden