De praktijk

Remedial Teaching:

Voor wie?

Voor alle kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van lezen, begrijpend lezen, taal, woordenschat, spelling, rekenen en schrijven.

Hoe ga ik te werk?

 Intake

Na de aanmelding volgt er een intake gesprek. Daarin wordt duidelijk welke problemen er zijn. Het liefst ontvang ik daarbij ook de toets-gegevens van school. Na de intake maak ik een begeleidingsplan voor 6 weken.

 Begeleiding

Tijdens de begeleiding ga ik terug naar de basisvaardigheden van het kind. We gaan verder op basis van wat het kind al kan.

Daarbij kan ik gebruik maken van verschillende toetsen.

Voor de begeleiding spreek ik meestal 6 lessen af. Dit kan iedere week, om de week of eens per maand zijn. Dit doen we in goed overleg.

Aanvankelijk en technisch lezen:
Doordat ik jaren in groep 3 heb lesgegeven, ben ik bekend met alle facetten op het gebied van lezen.
Ik weet welke voorwaarden er nodig zijn om te leren lezen, hoe de letters aangeboden worden en hoe het lezen van woorden, zinnen en verhalen tot stand komen.
In groep 3 gaat het razend snel, maar ondanks de extra begeleiding van de leerkracht lukt het uw kind misschien niet om in het tempo van de groep mee te komen. Uw kind kan hier onzeker en/of gefrustreerd van worden. Ook thuis lukt het niet om uw kind te begeleiden. Lezen wordt een strijd.
Lezen moet vooral leuk zijn.
Herkent u dit?
Ik kan uw kind helpen om lezen weer leuk te vinden.
Ik geef uw kind weer het vertrouwen in wat het wel kan. Ik laat uw kind successen ervaren en van daaruit begeleid ik uw kind naar een hoger niveau. Ik pas afwisselende werkvormen toe. Ik laat uw kind daarbij ook regelmatig bewegen.
Deze oefeningen heb ik geleerd tijdens de workshop Bewegend Leren. Dit heb ik vaak toegepast in groep 3 en ik heb gemerkt dat de kinderen hier veel baat bij hebben.
Niet alleen kinderen van groep 3 kan ik helpen, maar natuurlijk ook kinderen van hogere groepen. Ik heb veel ervaring om kinderen naar een hoger niveau te brengen en meer zelfvertrouwen te geven.

Begrijpend lezen:
Pas als een kind in staat is om goed technisch te lezen, kan het ook gaan begrijpen wat het leest.
Meestal is dit pas mogelijk als een kind op het niveau van midden groep 4 zit. Helaas moeten kinderen vaak mee met de groep. Als een kind dan nog niet goed genoeg technisch leest, is het begrijpend lezen vaak ook een probleem.
Is dit het geval, dan zal ik naast begrijpend lezen ook aan het technisch lezen werken zoals hierboven staat beschreven bij technisch lezen.
Begrijpend lezen is echt een lastig vak. Als leerkracht geef ik veel instructie door hardop te denken en voor te doen. Voor mijn RT-praktijk was ik op zoek naar nog betere begeleiding. Ik heb de cursus “Trainer Begrijpend Lezen-Alle teksten de baas!” gevolgd. Hiervan heb ik een lespakket gekregen waarmee ik werk. Ik leer uw kind in zes lessen vaardigheden aan om alle teksten goed te kunnen doorgronden. Uw kind leert om te gaan met vragen over de tekst. Ook leert uw kind een overzicht te maken van een tekst, om de tekst makkelijker te onthouden. Deze lessen zijn geschikt om over een langere tijd te verspreiden. Bijvoorbeeld 1 a 2 x per maand.

Spelling:
Heeft uw kind problemen met spelling?
Als het duidelijk is met welke categorieën uw kind moeite heeft, ga ik gericht aan de slag met uw kind. Wanneer dit niet duidelijk is, neem ik een dictee af om te kijken aan welke spellingcategorieën  we moeten gaan werken.
Ook bij spelling wissel ik af in werkvormen.

Rekenen:                                                                                                                                Als er bij rekenen niet duidelijk is wat precies het probleem is, neem ik eerst een rekenonderzoek af. Van hieruit gaan we aan de slag. Ik pak dan terug vanaf de basis waar het nog wel lukt. Ik neem uw kind dan stap voor stap verder. Per kind kijk ik welke strategie het beste werkt. Ik doe het voor, we doen het samen en de leerling probeert het alleen. Ik geef huiswerk mee waarvan ik denk dat uw kind het aankan. Zo niet, dan pas ik het aan.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en zittende mensen